Stikkordarkiv: Meditasjon

Nytte av meditasjon

  • God fysisk helse
  • Stresslindring
  • Livskraft og livslyst
  • Et klart sinn
  • Økt konsentrasjon, bedre hukommelse
  • Økt motivasjon, viljekraft og beslutningsevne
  • Selvtillit og tilstedeværelse
  • Kreativitet
  • Kjærlighet til livet
  • Indre fred og glede

«Jeg ønsket meg noe mer og var til tider frustrert, i villrede og uten retning inni meg og i forhold til andre. Samtidig visste jeg, eller ante kanskje, at det måtte være noe annet i meg enn bare sammenhengende motgang og mange tunge opplevelser. Meditasjonen har gitt meg en økende grad av sikkerhet og styrke. Og tillit, synes jeg. Både til at jeg kan og at virkelig er noe å hente i å gå ut og være åpen. Jeg tør mer og mer å møte meg selv og andre på godt og vondt i det jeg nå ser mer og mer som en sammenhengende utviklingsprosess. Livet, kanskje. Veldig bra!»
– Marianne, 32

«Hadde holdt på med en del ting ved siden av utdanning — trening, litt yoga. Søkte egentlig noe som kunne gi mer mening. Ananda Margas kombinasjon av meditasjon, yoga og bra livsstil traff i hvert fall meg hjemme. Bra med et system der en kan utvikle seg personlig og samtidig ha et sosialt perspektiv.»
– Geir, 28.

«Jeg hadde det vel ganske greit, men det var noe som manglet. Og mye ble mer og mer meningsløst etter hvert som jeg opplevde stadig oftere at «dette kan ikke være alt». Jeg ville ganske enkelt ha noe mer, men visste ikke hva det var. Etter hvert har jeg skjønt at lengselen etter det STORE er naturlig for meg, en ren drift som bare må realiseres — og harmoniseres med andre krefter i meg. Det er ikke alltid like lett, men Gud så skjønt å vite at det hele tiden er noe mer og at det finnes verktøy og sånt som kan være til nytte for meg i mitt liv.»
– Øyvind, 35

Meditasjon

Meditasjon

Du lærer Ananda Marga-meditasjon av din personlige meditasjonslærer. Læreren har gjennomgått flere års utdanning på heltid og vil over tid veilede deg gjennom vårt meditasjons-system som består av til sammen 6 leksjoner.

Du har hele tiden anledning til å komme tilbake til din lærer ved behov for å repetere det du har lært, eller for å se nærmere på ett og annet som kanskje ennå er uklart eller uvisst for deg. I likhet med selve innlæringen er også senere gjennomganger av personlig meditasjon/yoga kostnadsfritt hos oss.

«Keiseryoga»
For ca. 2500 år siden, omtrent samtidig med Buddha, levde det i India en yogi ved navn Ashtavakra. Han utviklet Patainjalis rajayoga («kongeyoga») fra å være et system der «driftene skulle opphøre» til å bli et system der drifter og tendenser — vrttis — sublimeres og opphøyes til guddommelighet. Patainjali kalte sitt astaungayoga-system for kongeyoga fordi utøverens mål var å kunne bevege seg uhindret på alle områder og i alle sfærer av eksistensen. Ashtavakra kalte derfor sitt nye system for rajadhirajayoga, det vil si «kongen over alle kongeyogaer».

Kjernen i dette systemet, som Ananda Marga-meditasjon baserer seg på, er prinsippet om å sublimere menneskets biopsykologiske struktur med all dens elementer — nerver, hormoner, følelser, interesser, begjær og lengsler — til en guddommelig tilstand. Dette er i følge rajadhirajayoga ikke fullt ut mulig gjennom bare kontroll og manipulering. Det kan derimot skje gjennom et helhetlig system av fysisk, mental og åndelig integrert utvikling der det også er plass for hjertet.

Yoga betyr «enhet», «forening».For de som kjenner til begrepene karmayoga (yoga gjennom handling), jinanayoga (yoga gjennom kunnskap), og bhaktiyoga (yoga gjennom hengivelse), så søker Ananda Margas meditasjonssystem en kombinasjon av disse; utøveren går mot en høyeste syntese og en fullkommen harmoni av det ypperste i disse tre klassiske aspektene av yoga.

Namamantra
For mange er begynnelsen på Ananda Marga-meditasjon en enkel mantrameditasjon, der namamanrta står sentralt. Mantraet du får er personlig for deg og skal ikke deles med andre. For øvrig læres all meditasjon i Ananda Marga i konfidensialitet, det vil si at du ikke deler det som er personlige elementer i den med andre. Namamantra-meditasjon er på sett og vis en nødvendig forberedende øvelse på de seks leksjonene som med enkelte andre øvelser, som yogaøvelser og mantrasang (kiirtan) utgjør Ananda Margas grunnleggende meditasjonssystem.

6 leksjoner i meditasjon

Ananda Margas grunnleggende meditasjonssystem omfatter seks leksjoner og innebærer alle åtte deler av den klassiske astaungayogaen.

1. Den første leksjonen er den praktiske utøvelsen av iishvara pranidhana, som er et av prinsippene i levereglene yama og niyama. Ved innvielse i denne leksjonen får du ditt personlige mantra og et særlig punkt —cakra — som også er spesielt for deg. Disse to elementene kalles for henholdsvis istamantra og istacakra. Istamantra har tre egenskaper: en bevirkende klang som makter å trenge inn i og gjennom sinnets forskjellige lag, en rytme som driver denne bevegelsen, og en grunnleggende åndelig ideasjon som gradvis omdanner alle slags elementer i sinnet til guddommelighet. I leksjonen inngår både tilbaketrekning (pratyahara) og grunnleggende konsentrasjon (dharana). Tilbaketrekningen foregår i tre faser: fra den ytre verden, gjennom kroppen, og fra indre tanker. Denne prosessen er ingen avskriving av eller flukt fra disse tre elementene, men tvert i mot en ideativ prosess som guddommeliggjør det fysiske og mentale. Slik fostres en bevissthet som gradvis blir mer og mer frigjort og som kan samle seg om ren eksistens. Den logiske utgangen på denne leksjonen er absolutt samhørighet med hele skapelsen. I tantra kalles denne tilstanden for frigjøring (mukti). Denne første leksjonen utøves morgen og kveld før frokost og kveldsmat.

2. Andre leksjon er praktisk utøvelse av universell åndelig bevissthet, eller brahmacarya — det fjerde punktet under det første settet med leveregler. I praksis innebærer dette bruk av et eget mantra som er personlig for deg, og som anvendes i dagliglivet. Mantraet gir kosmisk bevissthet i handling og omgang med ting og andre personer. På denne måten blir den personlige meditasjonen videreført i dagliglivet, noe som gjør det stadig enklere å igjen gå i gang med første leksjon når det er tid for denne.

3. Den tredje leksjonen styrker sinnet og gjør en i stand til å utføre de øvrige leksjonene stadig bedre. Leksjonen innebærer konsentrasjon på særlige punkter (cakraer) som er forbundet med grunnleggende psykiske energier og indre organer. Cakraene er knutepunkter som hindrer den grunnleggende livskraften (kula kundalini) å stige oppover kanaler langs ryggraden og utvikle det menneskelige potensialet til guddommelighet. Denne tredje leksjonen bidrar til å løsne på disse knutene og bane vei for den grunnleggende kraften. Fremgang i denne leksjonen øker også evnen til å styre sinnet som man vil, noe som er grunnleggende nødvendig i fremskridende meditasjon.

4. I den fjerde leksjonen lærer du å bruke en grunnleggende metode for energistyring som kalles pranayama. Sinnet er direkte forbundet med åndedrettet; den mentale strømmen påvirkes av hvordan du puster. Hvis pusten går fort er det så og si umulig å konsentrere seg. Det er til og med vanskelig å lese klokka hvis du er kjempeandpusten. Derimot går åndedrettet gjerne veldig stille når du er konsentrert eller er svært oppmerksom. Den typen energistyring som oppøves gjennom pranayama i Ananda Margas fjerde leksjon virker i betydelig grad inn på kjertelvirksomheten, nervesystemet og all veske i kroppen. Ved særlige behov foreskriver læreren spesielle pranayamaer for enkelte lidelser eller sykdomstilstander. I Ananda Marga regnes ikke pranayama som meditasjon i selv, men som en øvelse som bidrar sterkt til meditasjon. I og med den omfattende virkningen som denne formen for energistyring har på det bio-psykologiske systemet, læres pranayama i Ananda Marga kun på tillatelse av en kvalifisert meditasjonslærer.

5. Den femte leksjonen innebærer ytterligere arbeid med cakraene gjennom direkte konsentrasjon og bruk av kosmisk ideasjon. Leksjonen renser cakraene — og alle nervene, kjertlene og energibanene som er forbundet med dem. Hele kroppen blir gjennomsyret av positiv ideasjon, og det blir generelt lettere å konsentrere seg i den øvrige meditasjonen.

6. Den sjette leksjonen er den høyeste meditasjonen — dhyan. Den bruker subtile ideasjoner for å styre sinnet mot det Høyeste. Her er konsentrasjon et rent foreløpig stadium — eller springbrett for egentlig meditasjon. Ved hjelp av stadig bedre konsentrasjon kan sinnet konsentreres i ett eneste punkt, noe som fører til at ens personlige bevissthet kan settes i en uavbrutt strøm av bevegelse mot og i det Høyeste. Denne konstante strømmen av ren ideasjon fører sinnet fra form til det formløse — i en total overskridelse av seg selv til ren, ubegrenset Bevissthet. Den logiske utgangen på denne leksjonen er den høyeste oppfyllelse (samadhi); absolutt sammensmelting med ren bevissthet uten form og grenser.

Meditasjon og Yoga

Meditasjon og yoga

Ananda Marga gir undervisning i meditasjon, yoga, livsstil, yogisk etikk og annen personlig utvikling. Du lærer personlig meditasjon og yogaøvelser gratis av en kvalifisert lærer. Annen undervisning kan foregå i form av kurs, seminarer eller på leir/retreat.

Meditasjon
Vårt meditasjonssystem baserer seg på klassisk yoga. Innledningsvis lærer du en enkel mantrameditasjon som gir deg med bedre konsentrasjon og mental styrke. Etter hvert vil du kunne utvide ditt meditasjonsprogram og lære forskjellige former for konsentrasjon, åndedrettskontroll og dypere meditasjon, som gir deg overskudd og energi så du kan utvikle dine potensialer.

Mer om meditasjon – Interessert i å lære meditasjon? – Gå på yoga-/meditasjonskurs

Yogaøvelser
Vi lærer deg yogaøvelser av forskjellig vanskelighetsgrad, som passer for både kvinner og menn i alle aldre. Indre organer og det endokrine kjertelsystemet blir varsomt massert — strukket og presset — på en måte som virker heldig inn på hormonbalansen i kroppen. Dette, sammen med styrking av nervesystemet og muskulaturen, er de fremste årsakene til at yogaøvelser gir fysisk og mental balanse, og at de er en støtte for meditasjonen og helsen generelt.

Ananda Margas yogaprogram består av utfyllende og støttende — komplementære — øvelser som bidrar til og muliggjør en god utvikling i meditasjonen og ellers i det personlige liv. Vi tilbyr både gratis personlig instruksjon, samt betalt yogakurs for deg som har behov for å lære yogaøvelser systematisk over tid av en kvalifisert yogainstruktør. Kursene er rimelige og foregår i små grupper.

Mer om yogaøvelser