Kategoriarkiv: Filosofi og ideologi

Filosofi og Ideologi

Ananda Margas filosofi og ideologi

Forå bidra til og støtte en omfattende utviklingsprosess, har Ananda Margaen rik åndelig filosofi. Den drøfter emner som menneskesinnetsoppbygging, kosmologi, menneskets plass i skapelsen, de evigespørsmålene om liv, død og gjenfødelse, behov for egendisiplin,betydningen av enhet i mangfold, menneskets relasjoner til øvrigeskapninger, økologi, osv. Grunntanken er et fellesskap av individer somorienterer seg mot åndelighet.

Kjernen i Ananda Margas sosialåndelige filosofi er at individuell vekst kommer samfunnet til gode på samme måte som felles utvikling fremmer den enkeltes vekst.

Ananda Margas omfattende filosofi gir seg blant annet uttrykk i den eksistensfilosofiske nyhumanismen, vitenskapsteorien om mikroliv eller mikrovita, samt den sosialøkonomiske «progressive nyttegjøringsteorien» PROUT.

Sitater

Det finnes informasjon på engelsk på internett om ulike aspekter av Ananda Margas filosofi, f.eks:

Åndelig filosofi • Nyhumanisme • Mikrovita • Sosial filosofi