Kategoriarkiv: Sosialt engasjement

Sosialt engasjement

Sosialt engasjement

Ananda Marga er en global organisasjon som driver med hovedsaklig to aktiviteter: meditasjon og sosial innsats. Ananda Marga er faktisk verdens mest utbredte frivillige hjelpeorganisasjon med service-aktiviteter i mer enn 160 land. Alt arbeid som utføres i Ananda Marga er frivillig og ulønnet. Hjelpe-korpsene ledes gjerne av organisasjonens munker og nonner.

Over 20 særorganisasjoner av Ananda Marga arbeider på grasrotplan verden over med mat, helse, bolig, utdanning, akutt nødhjelp, permanente hjelpeprosjekter, sosiale spørsmål osv. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) og søsterorganisasjonen AMURTEL (som arbeider med kvinnespørsmål) bistår med sin omfattende rekkevidde også andre hjelpeorganisasjoner i avgjørende praktisk feltarbeid, i tillegg til å drive eget nødhjelpsarbeid og permanente prosjekter. AMURT og AMURTEL i Norge støtter prosjekter i fattige land samtidig som medlemmene stiller seg til disposisjon her hjemme. AMURT/AMURTEL har blant annet delt ut mat regelmessig til trengende i Oslo, undervist i meditasjon og yoga på lukkede institusjoner, og deltatt i flomarbeid og ved andre ulykker.

AMURT i aksjon

Internasjonale hjemmesider: AMURT • AMURTEL • Ananda Margas utdannings- og skolearbeid
Norske hjemmesider: AMURT
Kontakt AMURT, Norge

 

Velkommen

Velkommen til Ananda Marga i Norge

Ananda Marga gir informasjon om og innføring i:

 

Vi har dyktige og dedikerte lærere som er heltidsutdannede over flere år.

– Mer om Ananda Marga

Ananda Marga er en verdensomspennende sosialåndelig organisasjon drevet av ulønnede frivillige. Du betaler ikke for å lære personlig meditasjon og yogaøvelser hos oss. Hvis du ønsker å gå yogakurs, tilbyr vi rimelige kurs med kvalifiserte instruktører. Du kan også delta på seminarer og leirer for folk som ønsker å gå dypere i yoga og meditasjon. I Europa har vi egne treningssentre for lengre utviklingsprogram.

Verden over arbeider Ananda Marga («Veien til sann glede») med å utbre meditasjon og gjøre en innsats for trengende. Med mottoet Selvrealisering og sosial innsats driver Ananda Marga også et stort antall serviceprosjekter i fattige og rike land.