Nytte av meditasjon

  • God fysisk helse
  • Stresslindring
  • Livskraft og livslyst
  • Et klart sinn
  • Økt konsentrasjon, bedre hukommelse
  • Økt motivasjon, viljekraft og beslutningsevne
  • Selvtillit og tilstedeværelse
  • Kreativitet
  • Kjærlighet til livet
  • Indre fred og glede

«Jeg ønsket meg noe mer og var til tider frustrert, i villrede og uten retning inni meg og i forhold til andre. Samtidig visste jeg, eller ante kanskje, at det måtte være noe annet i meg enn bare sammenhengende motgang og mange tunge opplevelser. Meditasjonen har gitt meg en økende grad av sikkerhet og styrke. Og tillit, synes jeg. Både til at jeg kan og at virkelig er noe å hente i å gå ut og være åpen. Jeg tør mer og mer å møte meg selv og andre på godt og vondt i det jeg nå ser mer og mer som en sammenhengende utviklingsprosess. Livet, kanskje. Veldig bra!»
– Marianne, 32

«Hadde holdt på med en del ting ved siden av utdanning — trening, litt yoga. Søkte egentlig noe som kunne gi mer mening. Ananda Margas kombinasjon av meditasjon, yoga og bra livsstil traff i hvert fall meg hjemme. Bra med et system der en kan utvikle seg personlig og samtidig ha et sosialt perspektiv.»
– Geir, 28.

«Jeg hadde det vel ganske greit, men det var noe som manglet. Og mye ble mer og mer meningsløst etter hvert som jeg opplevde stadig oftere at «dette kan ikke være alt». Jeg ville ganske enkelt ha noe mer, men visste ikke hva det var. Etter hvert har jeg skjønt at lengselen etter det STORE er naturlig for meg, en ren drift som bare må realiseres — og harmoniseres med andre krefter i meg. Det er ikke alltid like lett, men Gud så skjønt å vite at det hele tiden er noe mer og at det finnes verktøy og sånt som kan være til nytte for meg i mitt liv.»
– Øyvind, 35